Assemblée Législative de la Nouvelle-Écosse

Les travaux de la Chambre ont repris le
21 septembre 2017

Projet de loi no 129

St. Michael's Polish Association and Benefit Society Act (amended)

An Act to Amend Chapter 236
of the Acts of 1912,
An Act to Incorporate
St. Michael s Polish Association
and Benefit Society
Ustawa zmieniająca rozdział 236 Ustaw z 1912 r.:
An Act to Incorporate
St. Michael s Polish Association
and Benefit Society

Déposé par :
L'honorable Frank Corbett
Cape Breton Centre

Première lecture
Débats en deuxième lecture
Adoption en deuxième lecture
Projets de loi d’intérêt privé et local 12 décembre 2011

Comité plénier
Débats de la troisième lecture
Débats de la troisième lecture
Sanction royale
Prise d'effet May 3, 2012, or by proclamation
2011 Statutes, Chapter 75

Note explicative (en anglais seulement)

Explanatory Notes
Komentarze

Clause 1 modernizes the aims, objects and purposes of St. Michael’s Polish Association and Benefit Society.
Artykul 1 uaktualnia cele i zadania Polskiego Towarzystwa Bratniej Pomocy im. Swietego Michala.

Clause 2 removes a restriction on the value of the real estate that the Society may own.

Artykul 2 usuwa ograniczenia dotyczace wartosci nieruchomosci, których Towarzystwo moze byc wlascicielem.

Clause 3 removes a provision that requires the approval of the Society s by-laws by the Governor in Council. It also replaces a provision that the approved by-laws have the force of law with a provision that they are binding on the Society and its members.

Artykul 3 usuwa postanowienie, iz statut Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez Gubernatora w porozumieniu z Rada. Usuwa sie równiez postanowienie, iz zatwierdzony statut ma moc prawa powszechnego, oraz zastepuje sie je postanowieniem, ze statut jest wiazacy dla Towarzystwa i jego czlonków.

Clause 4 provides that the by-laws of the Society are to be filed with the Registrar of Joint Stock Companies instead of the Provincial Secretary.

Artykul 4 stanowi, ze statut Towarzystwa nalezy przedlozyc Rejestratorowi Spólek Akcyjnych, a nie Sekretarzowi Prowincji.

Clause 5 enacts a Polish version of the Society s Act of incorporation.
Artykul 5 nadaje moc aktu prawnego Ustawie w sprawie utworzenia i zarejestrowania Towarzystwa w wersji w jezyku polskim.

Clause 6 provides that this Act comes into force upon proclamation or on May 3, 2012, if it has not been proclaimed in force on or before that day.

Artykul 6 stanowi, ze niniejsza ustawa wejdzie w zycie albo z chwila jej proklamowania i wydania odpowiedniego zarzadzenia przez Gubernatora dzialajacego w porozumieniu z Rada, albo 3 maja 2012 r., o ile ustawa nie wejdzie w zycie na mocy proklamacji ogloszonej w tym dniu lub w terminie wczesniejszym.